Sosyal fayda girişimlerinde teknolojinin ve yeni medyanın etkisinin konuşulduğu günlük bölgesel konferans olan Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul'a katıldık. Türkiye'den ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesi'nden konuşmacıların da katıldığı zirvede, küresel liderler ve sivil toplum aktivistleri bir araya gelip günümüz